2012年10月10日星期三

Bahan bantu mengajar pemulihan matematik(Linus Tegar)

KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN


DEFINISI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN (http://www.spe-ed.net/new.php)

Kanak-kanak bermasalah pembelajaran merupakan kanak-kanak yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang menganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh diketegorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan-kebolehan yang berikut:
1. kebolehan kognitif
2. tingkahlaku sosial / perkembangan sosial
3. penguasaan bahsa lisan/pertuturan
4. penguasaan membaca
5. kemahiran perkembangan (developmental skills)
6. kemahiran matematik


CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN
Terdapat banyak ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Antara ciri-ciri yang mungkin dapat menolong pakar-pakar diagnostik dan guru-guru dalam mengenalpasti dan mengajar kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran:
a. Ciri-ciri fizikal
Bentuk badan dan ko-ordinasi motor kanak-kanak ini tidak banyak berbeza dengan kanak-kanak normal. Walaubagaimanapun kanak-kanak yang mempunyai rendah keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor – faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan berbanding dengan kanak-kanak biasa.


b. Ciri-ciri intelek
Terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. Sebagai contohnya,mereka mempunyai rendah daya ingatan, kebolehan dalam bidang pengamatan dn perkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif. Kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak bermnasalah pembelajaran tidak sama dengan kanak-kanak biasa. Contohnya, mereka hanya dapat mempelajari apa yang dipelajari apa yang dipelajari oleh kanak-kanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat umur 8 tahun atau lebih.


c. Ciri-ciri sosial dan peribadi
Mempunyai bidang perhatian yang singkat atau kurang tumpuan terhadap sesuatu. Mudah kecewa disebabkan pengalaman kegagalan yang berulang-ulang hasil daripada pengharapan masyarakat supaya mereka berfungsi sesuai dengan umur kronologi mereka. Sikap dan nilai mereka tidak selaras dengan tingkahlaku kanak-kanak biasa. Minat mereka adalah selaras dengan kanak-kanak yang mempunyai mental yang sama dengan mereka.

RASIONAL
Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. Hanya sekadar mereka kurang bertindakbalas kepada strategi pengajaran dan pembelajaran biasa. Oleh itu satu program khas perlu disediakan untuk memenuhi keperluan murid-murid ini mengambil kira aspek-aspek seperti masa, bahan, budaya, kelas, teknik mengajar, bantuan kepakaran dan penglibatan masyarakat.


MATLAMAT
Kurikulum kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah bertujuan melengkapkan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran dengan kemahiran-kemahiran yang tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. Perkembangan ini membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan berdikari.


OBJEKTIF
Setiap orang kanak-kanak diberi peluang dan bimbingan yang seluas-luasnya untuk membolehkan mereka:
1. Menguasai kemahiran komunikasi
2. Menguasai kemahiran bergaul
3. Mengetahui dan memperkembang perasaan ingin tahu mengenai hal diri dan alam sekeliling
4. Menjaga kesihatan dan keselamatan diri
5. Menguruskan hal-hal kehidupan seharian
6. Mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif
7. Melibatkan diri dalamkegiatan rekreasi
8. Memahami keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor
9. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni
10. Mengembangkan potensi,bakat,dan daya kreatif serta intelek


SASARAN
Murid-murid terencat akal ringan yang:
Telah disahkan oleh doktor pakar kanak-kanak yang bertauliah
Boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain
Tiada kecacatan fizikal yang teruk
Tiada mengalami masalah sikap/tingkahlaku luarbiasa seperti hyperaktif (sukar dikawal),ganas atau mental yang teruk
Tiada mengalami sebarang penyakit dalaman seperti sawan,jantung dan lain-lain. (percubaan selama 3 bulan diberikan kepada murid-murid baru)

Terencat Akal

Diskalkulia, Disgraphia, Disleksia

Autisme
Bermasalah komunikasi
Sukakan rutin
Berada di dunia sendiri
Ekolalia
Cederakan diri sendiri
Kompulsif tanpa tahu kesan
Tidak suka bergaul
Tidak ada tentangan mata
Kerencatan bahasa
Masalah kefahaman
Tidak suka disentuh
Bermasalah interaksi sosial
Pergerakan berulang-ulang

Palsi Serebrum
Kecacatan anggota tangan, kaki dan tubuh badan
Masalah pergerakan
Masalah postur
Kekejangan
Pergerakan tidak terkawal
Masalah imbangan badan
Masalah komunikasi
Masalah motor halus/kasar
Masalah tulisan
Masalah perkembangan motor halus/kasar

Komunikasi, Pertuturan dan Bahasa
Kecelaruan pertuturan
Kecelaruan bahasa
Kecelaruan suara
Masalah artikulasi
Masalah kelancaran

Sindrome Down

Gangguan Penumpuan ADHD
Lambat menyiapkan tugasan
Mudah terganggu
Masalah kosentrasi
Masalah mengurus tugasan
Cepat lupa
Impulsif
Membuat tugasan lain tanpa menyiapkan tugasan terdahulu
Memerlukan pengawasan yang lebih
Masalah menunggu giliran

Hiper Aktif
Tidak boleh duduk diam
Impulsif
Tumpuan perhatian singkat
Suka ganggu orang lain
Bermasalah Pembelajaran

Pintar cerdas dan Berbakat
Keupayaan umum yang istimewa
Kebolehan aptitud, bakat dan kreativiti yang tinggi
Bermotivasi tinggi untuk belajar dan berjaya IQ tinggi
Mudah memahami pengajaran dan pembelajaran
Menguasai hanya satu atau sesuatu kemahiran dengan mudah dan berkesan

DISLEKSIA

Definisi
Perkataan “disleksia” (dyslexia) adalah hasil gabuangan dua perkataan Greek iaitu “Dys” yang bermaksud kesukaran dan “Lexis” bermaksud perkataan atau dengan kata lain, kesukaran menggunakan perkataan. Istilah ‘buta huruf’ juga digunakan untuk kategori ini. Seorang Profesor Berlin pada tahun 1887, merangkap seorang pakar perubatan dan ‘ophalomotologist’ telah memperkenalkan perkataan ‘Disleksia’ (Hammond dan Hugges, 1996:3)
“Disleksia ialah satu ‘Disorder’ dalam kanak-kanak yang telah terima Pendidikan Biasa, tidak memperolehi kemahiran bahasa, bacaan, menulis dan ejaan yang setaraf intelek” (World Federation Of Neurology, 1968)
Selain itu terdapat juga beberapa perkataan lain yang berkaitan dengan Disleksia, diantaranya ialah;
Dyscalculia (Diskalkulia) iaitu seorang disleksia yang bermasalah dalam pengiraan ataupun matematik
Dysgraphia (Disgrafia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam bahasa
Dyspraxia (Dispraksia) iaitu seorang disleksis yang bermasalah dalam ko-ordinasi moto-mata-tangan


APA ITU DISLEKSIA
Disleksia adalah satu masalah pembelajaran iaitu kesukaran mengenal huruf, membaca, menulis, mendengar dan bercakap di sebalik pengajaran yang cukup dan peluang budaya yang sempurna. Sebenarnya masalah ini bukanlah satu penyakit dan ia tidak memerlukan ubat untuk mengubatinya, sebaliknya dengan program pendidikan yang sesuai masalah ini dapat dikurangkan. Disleksia juga bukan disebabkan kecerdasan yang lemah serta penglihatan tetapi seseorang disleksia tidak mengecam sesuatu dalam keadaan terbalik. Ternyata sekali disleksia menghuraikan sesuatu kelainan dalam otak, selalunya ia adalah pemberian Tuhan yang terus berkembang dalam diri seseorang dengan cara yang berlainan.


SIAPA YANG MENGALAMI DISLEKSIA
Disleksia melibatkan orang dari pelbagai latar belakang tanpa mengira umur, jantina atau bangsa. Disleksia biasanya boleh diperturunkan daripada ibu bapa kepada kanak-kanak. (Pengenalan Ke Dyslexia)


JENIS-JENIS DISLEKSIA
Disleksia boleh dikategorikan kepada tiga bahagian iaitu;


Disleksia visual (penglihatan)
Kesukaran utama yang dihadapi ialah untuk mengingat dan mengenal abjad serta konfugirasi perkataan. Simbol-simbol perkataan yang dicetak juga sukar untuk diterjemahkan. Kemungkinan untuk melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagian perkataan adalah secara terbalik

Disleksia auditori (pendengaran)
Kesukaran untuk mengingat bunyi abjad, menganalisis bunyi mengikut suku kata perkataan dan menyusun atau menggabungkan suku kata bagi menyembunyikan perkataan. Bunyi percakapan yang tuturkan secara halus juga tidak dapat dibezakan. Masalah untuk membezakan bunyi vokal dengan konsonan juga dihadapi oleh dislaksia auditori


Disleksia visual-auditori
Kesukaran membaca yang amat teruk dan ini disebabkan oleh kelemahan untuk memproses tulisan secara visual dan audio


PUNCA-PUNCA DISLEKSIAMengikut Mercer, 1997; Hammond dan Hughes, 1996 dan Spaafford dan Grosser,1996, antara punca-punca disleksia ialah;

a)Keturunan atau genetik
Kebanyakan kes, terdapat beberapa ahli keluarga yang mengalami masalah-masalah yang sama. Kemungkinan punca ini boleh diwarisi yang membezakan adalah darjah keterukannya. Terdapat kajian yang dijalankan telah membuktikan disleksia desebabkan oleh kromosom 15, 1 dan 16 yang boleh diperturunkan secara turun-temurun


b)Biologi
Sejarah kanak-kanak disleksia biasanya adalah semasa dilahirkan tidak cukup bulan, kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. Faktor-faktor ini menjadi punca kelambatan atau ketidaksempurnaan perkembangan. Sebahagian daripada kerosakan otak yang menyebabkan kanak-kanak ini mengalami masalah belajar dan kerosalan ini minimumc)


c)Kematangan
Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangnya pada banagian tertentu dalam sisitem saraf. Pada kebiasannya kanak-kanak lelaki lambat matang daripada kanak-kanak permepuan. Kelewatan kematangan pada kank-kanak merupakan salah satu kemungkinan punca disleksia


CIRI-CIRI DISLEKSIA -Tanda bagi kanak-kank pra-sekolah
-Kemahiran bertutur yang lambat dan sukar memahami arahan
-Suka mengganti perkataan dan hiperaktif
-Kemahiran motor kasar dan motor halus yang lemah
-Serigkali terlupa nama benda-benda atau pelajaran yang dipelajari
-Tidak merangkak semasa bayi
-Suka mendengar bacaan tetapi tidak berminat membaca sendiri
-Sifat ingin tahu tinggi, berminat terhadap pekara baru dan suka bertanya banyak soalan


Kanak-kanak Sekolah Rendah
6 hingga 9 tahun
-Kemahiran membaca, menulis dan mengeja yang lemah dan suka menterbalikkan perkataan, huruf dan nombor
-Menggunakan jari untuk mengira dan membaca
-Keliru dengan kiri dan kanan
-Tulisan cermin atau terbalik
-9 hingga 12 tahun
-Kesilapan membaca, mengeja dan lemah dalam kefahaman
-Mengambil masa yang panjang untuk menyiapkan latihan
-Kesukaran menyalin maklumat dipapan putih atau buku teks
-Sukar mengikuti arahan lisan yang panjang
-Kelihatan tidak terurus semasa berada dirumah atau sekolah
-Kurang keyakinan dan menghadapi masalah tekanan jiwa


Sekolah Menengah
-Kesukaran membaca dan terkeliru dengan perkataan dan ejaan yang tidak konsisten
-Kesukaran menulis karangan
-Keliru dengan nombor-nombor dan arahan oral
-Kesukaran mempelajari bahasa lain
-Lemah dalam kefahaman dan tidak mempunyai ramai kawan
-Jenis orang yang suka senyap
-Bercakap dengan nada yang kuat atau menjerit daripada konsisten
-Kurang kemahiran bersosial


MASALAH YANG DIHADAPI OLEH KANAK-KANK DISLEKSIA
Masalah utama yang dihadapi kanak-kanak disleksia kebanyakanya adalah dalam proses pembelajaran. Permasalahan ini boleh dikelaskan kepada;


a)Mengeja
Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. Untuk tempoh jangka mas yang panjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan membaca. Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti;
m – w y –g – j u – n m – nc – e p – q h – n b – d
Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti
t – h f – v


b)Membaca
Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkan maklumat daripada rujukan-rujukan yang berkaitan. Secara langsung ianya akan membuat kanak-kank merasa rendah diri dan tidak berkeyakinan. Mereka cenderung menterbalikkan perkataan seperti;
Batu – tuba Gula - lagu
Selain itu mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat. Contohnya seperti berikut;
pada masa yang sama – dapa masa yang masa
Kekeliruan perkataan antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. Contohnya seperti berikut;
Bahasa Inggeris dengan Bahasa Melayu
Jam – jem cat - cat


c)Menulis
Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkan maklumat ke atas kertas. Mereka jiga mengalami kesukaran untuk memegang pensel dan tidak dapat menulis mengikut garisan yang disediakan.
Kanak-kanak ini juga cenderung menulis perkataan yang pelik-pelik
Bercakap dan mendengar
Terdapat juga di antara mereka yang mengalami kesukaran untuk bertutur. Mereka juga kelihatan seperti tidak mendengar atau mempedulikkan. Hal ini berlaku disebabkan kelambatan dalam proses maklimat yang diperolehi. Mereka juga tidak melakukan atau menyusun sesuatu mengikut susunan.


d)Nombor
Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berkaitan dengan matematik mental. Terdapat kekeliruan terhadap tanda dan simbol dan suka menterbalikkan nombor yang sama. Contohnya seperti berikut;
3 – 5 - 8 9 - 6
i)Masalah fizikal, pengurusan diri dan sosial
Pakaian sentiasa tidak kemas tetapi tidak kotor dan pandai membutangkna baju, kidal dan pandai mengikat tali kasut
Kelihatan berminat dalam pelajaran tetapi dilabel pemalas dan kelihatan bodoh
Skop penglihatan yang terhad di mana keliru antara depan, belakang, kiri, kanan,, atas, bawah serta pengamatan yang lemah


LANGKAH MEMBANTU KANAK-KANAK DISLEKSIA
a) Membawa berjumpa dengan pakar pisikologi pembelajaran atau psikologi klinikal pada peringkat awal bagi tujuan menanganinya.

b)Membantu kanak-kanak memahami bahawa walaupun dia mungkin berbeza dalam banyak hal tetapi tetap disayangi.
c)Menambah dan menggalakkan sebarang kemahiran istimewa bakat atau kebolehan semulajadi
d)Sentiasa sabar melayani karenah mereka yang mana biasanya kecewa dengan kegagalan yang berterusan.
e)Membacakan cerita untuk anak-anak serta menjadi ahli persatuan sokongan ibu bapa
f)Memberikan bantuan dan latihan pembelajaran sebelum memasuki tadika.
g)Mengamalkan suasana kasih sayang serta bersikap prihatin dalam mengekalkan suasana harmoni
h)Membuat aktiviti berkeluarga serta memberi bimbingan dalam bidang akademik
i)Memberi kebebasan yang terbatas serta nasihat untuk mengenal identiti sendiri
j)Mengamalkan konsep diri diberi ganjaran atau pujian contohnya bagus, pandai

CEREBRAL PALSY


“CEREBRAL” ialah OTAK“PALSY” bermaksud “KURANG ATAU TIDAK UPAYA MENGAWAL PERGERAKAN OTOT”
Kanak-kanak cerebal palsy mengalami (sebahagian besarnya) kerosakan pada kawasan motor dalam otak yang mengakibatkan kekurangupayaan untuk melakukan pergerakan otot-otot dan tegak badan. Kecacatan otak dan saraf otot ini lazimnya berlaku sebelum, semasa dan di peringkat awal bayi dilahirkan – ketika bahagian otak berkembang dengan pesat.

Sebelum Kelahiran
1. Jangkitan dalam rahim
2. ibu mengalami darah tinggi, kancing manis, kurang darah ketika mengandung
3. pendarahan teruk dan kronik ketika mengandung

Semasa Proses Kelahiran
1. Kelahiran tidak cukup bulan
2. kecederaan semasa lahir
3. lemas semasa lahir
4. jangkitan semasa lahir

Selepas Kelahiran (sebelum berumur 3 tahun)
1. meningitis (jangkitan kuman diselaput otak) – demam kuning
2. Jaundis yang teruk (kemicterus)
3. Kecederaan otak disebabkan oleh kemalangan, penderaan dan penganiayaan fizikal.

Seseorang kanak-kanak ceberal palsy dilahirkan bagi setiap 800 kelahiran tanpa mengira jantina, kaum, umur ibu atau latar belakang sosial.
Punca-punca :
1. kekurangan bekalan oksigen (anoxia) – punca utama.
2. perkembangan otak yang tidak normal.
3. rembesan (intraeraneal bleeding).
4. demam kuning.
5. terhentak / terhempas / kejutan.
6. serangan kuman / penyakit.

Tanda-tanda :
1. bayi kelihatan lembik
2. lewat perkembangan
3. menggunakan sebelah tangan (hand preference)
4. masalah menyusu
5. kerap menangis, meragam, merenggek, tanpa sebab ataupun terlalu diam dan kurang tindak balas rangsangan
6. refleks primitive yabg kekal
7. sembelit
8. cepat marah

Perkembangan kanak-kanak cerebral palsy
1. bagi kanak-kanak yang menghidapi cerebral palsy biasanya kita dapati mereka akan lahir lebih awal berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain. Selain daripada itu, kanak-kanak seperti ini sewaktu lahirnya jarang atau tidak menangis.

Umur
Tahap Perkembangan
0 – 10 bulan
1. kanak-kanak ini pada peringkat awalnya sukar untuk melakukan pergerakan biasa bagi kanak-kanak normal seperti meniarap, duduk mengesot dan sebagainya.

11 bulan
1. mula merangkak, tetapi tidak mahu berjalan dan mereka biasanya akan berdiri di hujung jari ibu kaki sahaja seolah-olah bimbang untuk bertapak.

1 – 3 tahun
1. 1 tahun masih belum boleh berjalan / anggota tubuh lembik.
2. Tabiat bertahan nafas atau breathulding spell berlaku di samping berlakunya kekejangan terhadap anggota badan sekiranya kanak-kanak tersebut menangis apabila kemahuannya tidak dituruti dan didapati mukanya bertukar menjadi warna biru. Apabila dia menarik nafasnya dan menangis, warna di mukanya kembali cerah semula.

8 tahun
1. Belum boleh bercakap
Akibat daripada kerencatan ini boleh juga menimbulkan lain-lain kerencatan seperti :
1. rencatan akal (kurang kecerdasan)
2. kerencatan pertuturan
3. rencatan penglihatan
4. rencatan pendengaran
5. sawan (epilepsy)
6. kecacatan anggota
7. kecacatan gigi
8. masalah mengenai pernafasan
9. masalah mangenai pemakanan
10. masalah untuk buang air besar atau kecil.

Jenis-Jenis Cerebral Palsy
1) Spastic - Bahagian-bahagian otot anggota yang spastic manjadi tegang dan tidak mudah kendur semula. Pantulan yang terhasil adalah secara terserentak dan mengejut.

2)Athetoid.- Bahagian-bahagian anggota bergerak tanpa dapat dikawal otot otak (ivoluntary movements). Akibatnya seseorang kanak-kanak athetoid menunjukkan gimik muka.
3) Ataxia - Pada prinsipnya kanak-kanak ataxia ini tidak dapat duduk, berdiri dan berjalan. Kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk mengawal keseimbangan badan dan koordinasi otot, bergantung kepada kadar kepintasan yang dialaminya. Biasanya, jika kanak-kanak ini mampu berdiri dan berjalan sekalipun, kakinya akan berkeadaan terkangkang luas bagi membantu mendapat keseimbangan postur tersebut.
1. Hypoytonik – otot lembik.
2. Campuran sifat-sifat di atas.

Latihan dan pendidikan kepada kanak-kanak Cerebral Palsy.
1. Kanak-kanak yang mengalami Cerebral Palsy mempunyai otak yang kurang berfungsi. Tetapi, sekiranya umur mereka lebih muda. Fungsi otak itu akan menjadi lebih baik. Iaitu walaupun mereka mempunyai otak yang kurang berfungsi, namun mereka boleh berkembang secara beransur-ansur. Oleh kerana itu, kita mesti memperkenalkan kanak-kanak Cerebral Palsy ini ke Fisio Terapist dan Occupational Terapist secepat mungkin.

2. Kalau kanak-kanak tidak diberi latihan oleh Fisio Terapist, Occupational Terapist dan keluarga untuk jangka masa yang lama, kecacatan mereka akan bertambah teruk. Contohnya, sendi mereka akan menjadi lebih keras dan tulang belakang mereka akan menjadi bengkok.
3. Oleh itu, kanak-kanak Cerebral Palsy mesti diberi latihan tiap-tiap hari oleh Fisio Terapist, Occupational Terapist dan keluarga di hospital atau di rumah.
4. Jikalau, kanak-kanak yang mengalami Cerebral Palsy mempunyai terencat akal juga, mereka perlu diberi pendidikan khas oleh Guru Khas dan keluarga mereka.
Jenis-jenis Masalah dan Tiga Bentuk Utama. Kecacatan warisan atau keturunan tidak berapa penting dalam kelumpuhan otak. Masalah utama secara langsung melibatkan otak. Tiada kecederaan yang berlaku secara langsung kepada anggota yang terlibat. Terdapat tiga bentuk utama kelumpuhan otak iaitu :
1. Spasticity
2. Athetosis
3. Ataxia

Mereka yang mengalami ketiga-tiga bentuk kelumpuhan otak di atas dikenali secara umum sebagai penyakit Cerebral Palsy atau spastic.
Cortex atau Lapisan Luar Otak
Cortex atau lapisan luar otak terlibat dalam pemikiran, pengetahuan dan sensasi. Kanak-kanak yang mengalami spasticity menghadapi kawalan pergerakan yang tidak terkawal, kelemahan otot-otot dan seringkali mengalami gangguan dalam tumbesaran dan perkembangan. Kerosakan di bahagian cortex ini berlaku berpunca daripada keadaan spastic sebenarnya.Kerosakan bahagian luar otak boleh memberi kesan kepada kedua-dua bahagian anggota di sebelah bahagian tubuh, iaitu bahagian anggota bawah atau keempat-empat bahagian anggota badan.

Basal Ganglia
Bahagian ini terletak di bawah cortex iaitu di tengah-tengah otak. Basal ganglia dan serebelum membantu mengorganisasikan atau menyusun pergerakan dengan amat teratur, harmoni (bersantun) dan lebih ekonomikal. Gangguan di bahagian basal ganglia ini boleh menyebabkan berlakunya kecederaan yang dikenali sebagai Athetosis. Ciri utama yang dihadapi olah athetosis ialah pergerakan yang secara tidak disengajakan dan mengganggu pergerakan yang normal dalam tubuh manusia.

Serebelum
Serebelum ini terletak di bahagian asas atau dasar otak. Bahagian ini berperanan ‘mentadbir’ fungsi tubuh manusia seperti koordinasi pergerakan, gaya dan keseimbangan. Serebelum dihubungkan dengan pangkal otak yang menghubungkan bahagian atas otak kepada saraf tulang belakang.

Kanak-kanak spastic yang menghadapi Ataxia berpunca daripada kecederaan pada bahagian serebelum mengalami gaya melangkah yang tidak stabil dan kesukaran dalam mengimbang badan.
Orang cacat spastic yang lebih mungkin sekali menghadapi lebih daripada satu kategori asas biajnosa dan pengklasan menggambarkan kesukaran yang amat sangat.

Mengesan Kanak-kanak Spastik.
Kanak-kanak spastic dapat dikesan dari simtom-simtom yang ditunjukkan :

a)Kesukaran sewaktu makan
Kanak-kanak spastic akan mengalami kesukaran menghisap, menelan dan mengunyah makanan. Ini seringkali menyebabkan mereka muntah. Kanak-kanak juga akan serta merta menggigit makanan yang diletakkan di dalam mulut mereka dan akan sukar untuk dikeluarkan semula.

b)Masalah pernafasan
Kanak-kanak akan mengalami kesukaran bernafas, pernafasan mereka menjadi kencang dan bising.

c)Masalah tidur.
Kanak-kanak juga mengalami kesukaran tidur, mereka kerap terjaga di waktu malam dan sering menangis.

d)Masalah pertuturan.
Kanak-kanak spastic tidak boleh mengeluarkan suara iaitu mereka tidak boleh memanggil ibu bapanya ataupun mengeluarkan “babbling sound”. Kanak-kanak juga tidak memahami apa yang dikatakan kepadanya.

e)Masalah pendengaran.
Kanak-kanak spastic hanya akan bertidak balas terhadap bunyi yang kuat ataupun tidak bertindak balas langsung terhadap bunyi.

f)Masalah penglihatan.
Sering kali kanak-kanak ini juling ataupun mengalami mistagmus iaitu pergerakan bola mata yang berterusan.

g)Reaksi yang tidak normal
Kanak-kanak spastic sering akan menangis disebabkan bunyi, cahaya dan sentuhan. Kanak-kanak ini juga kadangkala tidur berlebihan (hipersomnia).
Kemungkinan mengalami simtom-simtom terencat akal.
Kanak-kanak spastic mungkin mengalami kerencatan akal jika didapati mereka tidak pernah tersenyum, tidak mengenali ibu bapanya, sentiasa tidur, tidak bertindak balas atau tidak berminat terhadap keadaan sekelilingnya.

Program Kanak-kanak Spastik dalam Kelas Pendidikan Khas.
Kelas khas ini diwujudkan sejak tahun 1992. Kelas ini meliputi pelbagai aspek yang bukan berkaitan dengan pelajaran. Kelas ini dinamakan kelas kemahiran yang menempatkan pelajar yang berumur antara 3 hingga 12 tahun. Kelas Pembangunan bagi pelajar berumur dua belas tahun ke atas serta Kelas Pendidikan Khas untuk kanak-kanak berumur sembilan tahun ke atas.
Kanak-kanak dalam kedua-dua kelas Kemahiran dan Pembangunan diberikan latihan fizikal yang berkesan, pembentukkan pemikiran dan kedua-duanya sekali. Mereka ini didedahkan kepada komunikasi antara masyarakat.

2010年10月31日星期日

LIFE starts and ends with these!!

  

    1. How are you doing?(你好吗?)
2.I'm doing great.(我过得很好。)
3. What's up?(出什么事了/你在忙些什么/怎么了?)
4. Nothing special.(没什么特别的。)
5. Hi. Long time no see.(嗨,好久不见了。)
6. So far so good.(到目前为止,一切都好。)
7. Things couldn't be better.(一切顺利。)
8. How about yourself?(你自己呢?)
9. Today is a great day.(今天是个好日子。)
10. Are you making progress?(有进展吗?)
11. May I have your name, please?(请问尊姓大名?)
12. I've heard so much about you.(久仰大名。)
13. I hope you're enjoying your staying here.(希望你在这里过得愉 快。)14. Let"s get together again.(改天再聚聚。)
15. That's a great idea!(好主意!)
16. Please say hello to your mother for me.(请代我向你母亲问好。)
  17. I'm glad to have met you.(很高兴遇到你。)
18. Don't forget us.(别忘了我们。)
19. Keep in touch.(保持联系。)
20. I had a wonderful time here.(我在这里度过了难忘的时光。)
  21. Have a nice weekend.(周末愉快。)
22. Same to you.(彼此彼此。)23. Nice talking to you.(很高兴与你聊天。)
24. Take care of yourself.(自己当心/照顾好你自己。)
25. Thank you for everything.(谢谢你的多方关照/你为我所做的一切。)
26. Thank you all for coming.(谢谢光临。)
27. I appreciate your help.(我感谢你的帮助。)
28. You're always welcome.(别客气/不用谢)
29. Forget it.(算了吧)
30. It was my pleasure.(不用谢。)
31. I made a mistake.(我弄错了。)
32. I'm terribly sorry.(实在抱歉。)
33. I must apologize!(我必须道歉!)
34. I feel terrible.(我感觉糟透了。)
  37. What do you do?(你做什么工作?)
38. How do you like your new job?(你觉得你的新工作怎样?)
39. I like it a lot.(我很喜欢。)  40. I like reading and listening to music.(我喜欢阅读和欣赏音乐。)
41. What's wrong?(怎么回事?)
42. What happened?(发生什么事了?)
43. I hope nothing is wrong.(我希望一切顺利。)
44. I know how you feel.(我知道你的感受。)
  45. Sorry to hear that.(听到这个消息我很难受。)
46. Come on, you can do that.(来吧,你能做到的。)
47. Use your head.(动动脑筋。)
48. You did a great job.(你赶得很好。)
49. That's very nice of you.(你真好。)
50. I'm very proud of you.(我为你感到自豪。)
51. I like your style.(我喜欢你的风格。)
  52. I love you guys.(我爱你们。)
53. How do I look?(我看起来怎么样?)
54. You look great!(你看上去棒极了!)
55. That's fantastic!(那真是棒极了!)
  56. That's really something.(那真是了不起!)
57. It's a pleasure working with you.(与您合作很愉快。)
58. Congratulations on you success.(祝贺你的成功。)
  59. I'd like to propose a toast.(我提议干杯!)
60. Are you married or single?(你结婚了吗?)
61. I've been dying to see you.(我非常想见到你。)62. I'm crazy about you.(我为你疯狂/痴迷/神魂颠倒。)
63. I love you with all my heart.(我全心全意爱你!)
64. You're everything to me.(你是我的一切!)
65. You're in love!(你恋爱了!)
  66. I'm tired of working all day.(整日工作使我厌烦。)
67. You work too much.(你做得太多了。)
68. Money will come and go.(钱乃身外之物。)69. Are you crazy?(你疯了吗?)
70. Have you got it?(明白了吗?)
71. I've got it.(我懂了。)
72. I can't afford that.(我承担/买不起。)

    73. I did it, I'm so happy now.(我做到了,现在我很满意。)
74. I don't care.(不关我的事/我不管。)
  75. I don't think so.(我不这么想/我看不会/不行/不用。)
76. I guess so.(我想是吧。)
  77. I have no other choice.(我别无选择。)
78. I will do my best!(我会尽力的!)
79. I mean it.(我是认真的。)
80. I's so scared.(我怕极了。)
81. It's hard to say.(难说。)
82. It's a long story.(说来话长/一言难尽。)83. It's a small world.(世界真小。)
84. It's against the law!(那是违法的!)
85. It's a good opportunity!(好机会!)
86. It's dangerous!(危险!)
87. May I help you?(我能帮忙吗?)
88. No doubt about it.(毫无疑问。)
89. That's bullshit!(废话!)
90. Think it over.(仔细考虑一下。)
91. Time will tell.(时间会 证明的。)
92. What a surprise!(太令人惊讶了!)
93. Whatever you say!(随便你!)
94. You are the boss!(听你的!你说了算!)
95. You have my word!(我保证!)
96. Tough job, tough day, tough world. Life is not always sweet. That's life!
(艰苦的工作,艰难的日子,不幸的世界。生活并不总是甜蜜的。这就是生 活!)
97. I need some sleep.(我需要睡眠。)
98. Take it easy.(别紧张。)
99. Just relax.(放松一下。)
100. Zip your fly!(闭嘴!)

加菲猫经典语录(Garfield's quotes)


Money is not everything. There’s Mastercard & Visa.
钞票不是万能的, 有时还需要信用卡.

② One should love animals. They are so tasty.
  每个人都应该热爱动物,因为它们很好吃.

③ Save water. Shower with your girlfriend.
  要节约用水,尽量和女友一起洗澡.

④ Love the neighbor. But don’t get caught.
  要用心去爱你的邻居,不过不要让她的老公知道.Behind every successful man, there is a woman.And behind every unsuccessful man, there are two.
  每个成功男人的背 后,都有一个女人. 每个不成功男人的背后, 都有两个.

⑥ Every man should marry. After all, happiness is not the only thing in life.
  再快乐单身汉迟早也会结 婚,幸福不是永 久的嘛.
  ⑦ The wise never marry, And when they marry they become otherwise.
  聪明人都是未婚的,结婚的人很难再聪明起来.

⑧ Success is a relative term. It brings so many relatives.
  成功是一个相关名词,他会给你带来很多不相关的亲戚(联系).

⑨ Never put off the work till tomorrow what you can put off today.
  不要等明天交不上差再找借口, 今天就要做好.Love is photogenic. It needs darkness to develop.
  爱情就象照片,需要大 量的暗房时间来 培养.

⑾ Children in backseats cause accidents. Accidents in backseats cause children.
  后排座位上的小孩会生出意外, 后排座位上的意外会生出小孩.

⑿“Your future depends on your dreams”. So go to sleep.
  “现在的梦想决定着你的 将来”,所以还是再睡一会吧.

⒀ There should be a better way to start a day than waking up every morning.
  应该有更好的方式开始新一天,而不是千篇一律的在每个上午都醒来.
  ⒁“Hard work never killed anybody.“ But why take the risk?
  努力工作不会导致死亡!不 过我不会用自己去证明.

⒂“Work fascinates me.” I can look at it for hours!
  工作好有意思耶!尤其是看着别人工作.⒃ God made relatives; Thank God we can choose our friends.
  神决定了谁是你的亲戚,幸 运的是在选择朋 友方面他给了你留了余地.

⒄ When two’s company, three’s the result!
  两个人的状态是不稳定的,三个人才是!

⒅ A dress is like a barbed fence. It protects the premises without restricting the view.
  服饰就象铁丝网,它阻止你冒然行动但并不妨碍你尽情的观看.


⒆ The more you learn, the more you know, The more you know, the more you forget.
  学的越多,知道的越多, 知道的越多,忘记的越多.

一只猫的生命哲学:The Zen of Cat

原来很大的道理不一定需要很难的语言去解释,本文简单地一问一答告诉我们,当身边的人离去时,他们其实活在我们的心里;告诉我们,生命原本是一个 无所谓开始更无所谓结束的圆圈;告诉我们,每一段生命的结束都意味着新生命的开始。只要心中还有爱,有思念,我们就可以笑 对生死,珍惜人生。——题记
     The Man was very sad. He knew that the Cat’s days were numbered.The doctor had said there wasn’t anything more that could be done,that he should take the Cat home and make him as comfortable as possible.
The man stroked the Cat on his lap and sighed.The Cat opened his eyes, purred and looked up at the Man. A tear rolled down the Man’s cheek and landed on the Cat’s forehead.The Cat gave him a slightly annoyed look.
“Why do you cry, Man?”the Cat asded.“Because you can’t bear the thought of losing me? Because you think you can never replace me?”The Man nodded “yes.”
“And where do you think I’ll be when I leave you?”the Cat asked. The Man shrugged helplessly. “Close your eyes, Man,” the Cat said. The Man gave him a questioning look, but did as he was told.
“What color are my eyes and fur?” the Cat asked. “Your eyes are gold and your fur is a rich, warm brown,” the Man replied.
“And where is it that you most often see me?”asked the Cat. “I see you…on the kitchen windowsill watching the birds…on my favorite chair…on my desk lying on the papers I need…on the pillow next to my head at night.” “Then, whenever you wish to see me, all you must do is close your eyes,” said the Cat.
“Pick up that piece of string from the floor——there, my ‘toy.’” The Man opened his eyes, then reached over and picked up the string. It was about two feet long and the Cat had been able to entertain himself for hours with it. “Now take each end of the string in one hand,” the Cat ordered. The Man did so.
“The end in your left hand is my birth and the end in your right hand is my death. Now bring the two ends together,” the Cat said. The Man complied.
“You have made a continuous circle,” said the cat.“Does any point along the string appear to be different, worse or better than any other part of the string?” The Man inspected the string and then shook his head “no.”
“Close your eyes again,” the Cat said.“Now lick your hand.” The Man widened his eyes in surprise.
“Just do it,” the Cat said.“Lick your hand,think of me in all my familiar places, think about all the pieces of string.”
The Man felt foolish, licking his hand, but he did as he was told. He discovered what a cat must know, that licking a paw is very calming and allows one to think more clearly. He continued licking and the corners of his mouth turned upward into the first smile he had shown in days. He waited for the Cat to tell him to stop,and when he didn’t, he opened his eyes. The Cat’s eyes were closed.The Man stroked the warm, brown fur, but the Cat was gone.
The Man shut his eyes hard as the tears poured down his face. He saw the Cat on the windowsill, then in his bed, then lying across his important papers. He saw him on the pillow next to his head, saw his bright gold eyes and darkest brown on his nose and ears. He opened his eyes and through his tears looked over at the circle of string he still held clutched in his hand.
One day, not long after, there was a new Cat on his lap. She was a lovely calico and white…very different from his earlier beloved Cat and very much the same.
    男人非常伤心。他知道 猫余下的日子不多了。医生说已经没得治了,他只能把猫带回家,并尽可能地让他在剩下的时间里过得舒 服些。
男人把猫放在腿上,叹了口气。猫睁开眼睛,呼噜呼噜地叫着,抬眼看了看男人。一滴眼泪从男人的脸颊 边滑落,落在了猫的额头上。猫有点不高兴地看了他一眼。
“你哭个什么啊,伙计?”猫问道,“因为你无法承受将要失去我的念头?因为你认 为永远都没有什么能代替我?”男人点了点头。“是啊。”
“那么你认为我离开你以后,会到什么地 方去了呢?”猫问道。男人无望地耸了耸肩。“闭上眼睛吧,伙计,”猫说。男人疑惑地看了他一眼,但还是听话地闭上了眼睛。
“我的眼睛和毛皮是 什么颜色的?”猫问。“你的眼睛是金色的,你的毛皮是浓郁而温暖的褐色的。”男 人回答道。
“那你最常在什么地方见到我呢?”猫问。“我经常见到你……在厨房地窗台上看鸟……在我最喜欢的椅子上……躺 在桌子上我需要用的文件上……晚上睡在我脑袋边的枕头上。”“那么,无论什么时候你想见我,你只要闭上你的眼睛就可以了。”猫说。
“把地上的 那段绳子捡起来——那里,我的‘玩具’。”男人睁开眼睛,伸手捡起了绳子。绳子大约有两英尺(约0.6米)长,猫曾经能够玩着绳子自娱自乐一玩就是几个小 时。“现在用两只手捏住绳子的两端。”猫命令道。男人照做了。
“你左手捏着的那端就是我的出生,而右手的那端就是我的死亡。现在把两端连在一 起。”猫说道。男人又照做了。
“你做出了一个连贯的圆圈,”猫说,“这个绳子上的任意一点同其他点有什么不同吗?比绳子的其他部分更好或者更 差吗?”男人审视着那根绳子,然后摇了摇头。“没有。”
“再次闭上你的眼睛,”猫说,“现在舔舔你的手。”男人惊讶地睁大了眼睛。
“照我说的做吧,”猫说。“舔舔你的手,想想我在所有我熟悉的地方,想想所有的绳子。”
要舔自己的手,男人觉得很蠢,不过他还是照做了。他 发现了猫所知道的秘密—— 舔爪子能让你平静下来,并让你能够思考得更加清楚。他继续舔着,他的嘴角开始上翘,好多天来第一次露出了微笑。他等待着猫叫停,可 是没等到,于是他睁开了眼睛。猫的眼睛已经闭上了。他摸了摸猫温暖的褐色皮毛,可是猫已经去了。
男人用力地闭上了眼睛,泪如泉涌。他看到猫蹲 在窗台上,然后是他的床上,然后躺在他的重要文件上。他看到猫在他脑袋边的枕头上,看到他明亮的金黄色的眼睛还有鼻子和耳朵上深褐色的毛发。他睁开眼睛, 透过泪水看向他依然捏在手里的绳圈。
不久以后的某一天,他的膝上有了一只新的猫咪。她是一只可爱的白色花斑猫——与之 前那只他深爱的猫是那么的不同,然而又是那么的相同。http://www.duwenzhang.com/wenzhang/yingyuwenzhang/zheli/20090405/43713.html
  

2010年5月30日星期日

旅行+老师的装备
期待期待。。
去沙巴痛痛快快玩一场!!!!!!
一定要享受在其中。。。
朋友们,别忘记带应该带的东西啊。。假期,对我而言,
真的是充电的时刻,
疲惫的心,需要得到修复。。很期待下个学期的开始,
多多精彩的活动,
不管校内校外,
我一定大力支持,


因为我知道,
我的青春不可留白,
一定要用我现有的肉体, 
去为我空白的日历栏上填满文字与灿烂的色彩。。

不仅如此,
把握时间对身边的家人朋友好一点,
提供他们简单的快乐。

做做自己喜欢做的东西,
听听自己冷门的音乐,
一个人在陌生的地方喝着咖啡,
不计日夜上网,
但最终还是要照顾自己的健康自己的安全。

一人一专长,
一日一剪报,
期待中。。。。。。。。
相信走过了,回过头,我们一定不后悔。。
因为这是我们未来身为老师应该做的准备。

看到身边朋友都改变了, 
变成熟了变更会思考了,
真替他们高兴。。
现在有什么course都要把握去参加,
任何增值机会我都不轻易放过,
因为我不要做tin kosong


我要做个好老师。。。。
希望老后学生在街头看到我,
还会和我打打招呼,
别人问,喜欢我这个老师吗?
我希望听到孩子衷心地大声说:“喜欢!!”

我要做个好老师。。。


2009年10月5日星期一

我爱爸爸,爸爸爱我
我的爸爸五十出头了,将近退休的年龄了,可是他的心境与他年轻时却没多大差别。爱美的老爸的左耳上有个明显的黑痣,国字脸,脸上布满了年轻时乱捏青春痘的痕迹,造成他现在的麻子相。他有双锐利和炯炯有神的眼睛,感觉上他能一眼把你看穿,什么事情都逃不过他的法眼。他有一排整齐的大黄牙,虽然他曾经一直强调他一日三次的刷牙习惯,不过很清楚见得他每次三十秒快速刷牙方法并不能让他的牙齿更白净清洁。
爸爸的脾气很温和, 不容易为了一点小事而生气,但是身为子女的我们懂得他的死穴。爸爸最忌房子的脏与乱。每当一回到家,看到沙发上放满了书包衣服等,他不发一言,动手帮我们小鬼收拾,但最后的结果也好不到哪里去。他一向来得宗旨是眼不见为净“。他干俐利落地把全部东西都扔进仓库里,要我们识相立刻去分门别类或把那些杂物放回原地或自己的房间里。他的另一个做法就是把桌面上一切杂物等一律手扫进抽屉里,让桌面上暂时出现空隙,但不过一会儿,性格与爸爸天差地远的妈妈又把刚才那些东西放回桌面上,因为妈妈认为桌面本来就是给我们放东西用的,因此我们这几只小鬼对着他们夫妻俩那日复一日的动作也司空见惯了。
我的爸爸也是个幽默的顾家好男人。他其中一个爱好是与我家的大白肥猫一同嬉戏。他一手拿着每个月都有补货的“大发鳕鱼香丝”鱼条,一边逗着那只肥猫吃。那只猫舞动着她前面那一双脚,企图抓住那一条条的鱼丝,死命把食物往嘴里送。爸爸也爱玩弄那只猫的尾巴。那灵活且有力的尾巴,经常把爸爸和我们弄得啼笑皆非。那根尾巴的末端,也就是靠近身体尾部的部分,通常是动物里最敏感的部分。每当嬉皮的我们用指尖轻轻地触摸那个部位时,那只猫的尾巴就会翘起来,不停地抖动,眯着眼睛不停地点着头,仿佛很享受那个感觉。
我们之间的父女关系,虽然称不上经历过无数的风风雨雨,但也安定自居,自得其乐。小时候,其实我并不怎么爱黏爸爸。在小时的记忆中,爸爸是冷酷及难以接近。他从来不抱我,也不与我打闹嬉戏。他只爱坐在一旁,戴着他的老花眼镜,自顾自地翘起二郎腿,边喝着热腾腾的茶,边看着报纸或种种富贵花除除草来打发时间。一直到我开始踏入青春期时,我才真正的去接近及去了解我身边这亲密的爸爸。
其实爸爸是关心我的,只是沉默的他爱从母亲的口中打听我的消息。妈妈直笑他为什么不直接询问我,还比女人更婆妈更无聊。我懂爸爸一直在找话题与我沟通,只不过我可能是真正地忙着手边的事,而忽略了他那一直想关心我的眼神和意愿。
我的爸爸是个奉公守法的公务员。在几年前,他被公共工程局单位派去加帛去任职。当时还小的我们都不知所措,因为我们一家人的重心和依赖都托付在父亲的身上。父亲尝试了多种方法,也无法取消或改变这个调动。当时,家里的全部人都开始六神无主,不知接下来没有爸爸在的生活会对我们造成种种的不便。我的母亲还特地去学车,以代替父亲载送我们上学放学。当然也可能是这个原因吧,离家的爸爸也变得比较爱说话、爱分享。
爸爸一个人住在加帛的政府木屋里。能够想象到爸爸每个傍晚在简陋的厨房里,煮着简单的单身晚餐,一碗菜一碗饭最简单不过了,煮太多也吃不完。爸爸曾经说过:“一个人吃东西的滋味可真不好受。”因此,爸爸每晚会在七点连续剧一播完的五分钟内,我们家妈妈的手机会准时响起。这时,家里大大小小都堆在妈妈的身边,叽叽喳喳每个人忙着分享一天下来所发生的事。爸爸一个人孤零零地坐在电视机前,一边吃着饭,一边追着连续剧的情景深深在我的脑海里留下痕迹。在政府木屋里,爸爸并没有其他的爱好,放工后只有在屋前种种南瓜和波罗蜜,然后每晚在吃完饭后如果没有重要的事,就关灯上床睡觉了。我这可怜又寂寞的爸爸啊!
已懂事的我,更体谅爸爸了。我学会做家里的家务琐事等,以减轻母亲的负担,也不让爸爸担心诗巫家里的事。一星期才回来一次的爸爸,爱找我们谈天、聊国家近来发生的大事及询问我们的意见。如今,我的哥哥也在西马继续他的升学计划,唯一陪伴在他身边的儿子也离他远去了,他也更寂寞了。有一天,他趁我们俩都在时,他语重心长地跟我们这个大儿子和大女儿说:看着你们长大懂事,我也欣慰多了。只要你们能光明磊落、堂堂正正地做人,不做一些偷鸡摸狗的事,我就心满意足了。”
当初我为我的升学计划感到烦恼而徘徊在国立大学、私人学院及师范大学的门槛外时,同时爸爸也一直在担心着我以后我会选择怎样的终身职业。我发觉我爸的头发白了许多,因此在一个中午我从超级市场买了黑色染色素后,自动提议帮我爸染回黑色,爱美的老爸也一口答应了。我一边染,一边眼泪不由自主地滚了下来。我无声地饮泣着,我爸也发觉到我的异样。体贴的他也不问什么,继续不停地和我说这话,分享他对男性美容的看法与见解。我和爸就这样有一搭,没一搭地谈着,我轻轻地梳着爸爸那稀疏的白发,想起我长这么大了竟然没好好留意身边这个老爸,已经这么老了。
想起当初在上小学时,是他,是我最亲爱的老爸牵着我的小手小心翼翼地过着马路,不让我被那横冲直来的车辆吓着。如果在下雨时,他还非常体贴地把汽车驾入校园内的,停泊在雨盖下,不让我被雨滴淋湿身体。是他,在我很小很小的时候,还帮我冲凉呢,现今我还存放当时妈妈为我们父女俩在浴室里,两人湿漉漉的样子。爸爸狼狈地用他的两边大手臂托住我小小的身体,小心放入装了半桶的温水,用温水轻轻地扫拂我的身体,冲好凉后小心翼翼地用大毛巾包裹着我,交给在他身旁观看的妈妈。我一直沉醉在我的思绪中,那一天下午的时间过得好慢好慢,心底的弦也被我拨断了好几根。那时的心情只能以心酸这两字来形容。
爸爸让我在他无私的爱和庇护下,让我健康快乐地成长。从我出生,吃喝拉撒、长大、受教育、工作,自问哪一样是只靠自己就能办到的呢?爸爸任何的小动作表示关怀的,都让我感到很窝心很感动。我希望我最爱的爸爸一生平安无波折。他已给了我一个完整的家、一个完整的爱。劝身为学子的大家,无论身在何方,可别忘了在老家等待我们回来的爸爸。
九型人格分析
第七型快樂主義型、豐富型、活躍型、創造可能者、享樂型
15%
第八型領袖型、能力型、挑戰者、保護者、權威型
15%
第三型成就者、事業型、成就型、實踐型
14%
第九型和平型、和平者、和諧型、維持和諧者
13%
第二型助人者、全愛型、助人型、成就他人者、博愛型
11%
第四型藝術型、浪漫者、自我型、憑感覺者
10%
第五型智慧型、觀察者、思想型、理性分析者、思考型
8%
第六型忠誠型、忠誠型、尋找安全者、謹慎型
7%
第一型完美主義者、完美型、改革者、改進型、秩序大使
7%

搜索此博客